ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

Základní a Mateřská škola Cheznovice


Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.


1. Oficiální název
Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení
  • Zřizovatel: obec Cheznovice, 338 06 Cheznovice 16
  • Základní účel zřízení: školní a předškolní vzdělávání
  • Hlavní činnost: vzdělávání

3. Organizační struktura

Seznam organizačních složek:

  • Školní družina
  • Jídelna, kuchyně

Ředitelka: Mgr. Bohuslava Šlapáková


4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa
Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace
338 06 Cheznovice 136

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace
338 06 Cheznovice 136

4.3 Úřední hodiny
Pondělí, úterý, čtvrtek, pátek 7,00 – 13,00, středa 12,00 – 15,00.

4.4 Telefonní čísla

  • pevná linka: +420 371 751 274
  • mobilní telefon: +420 723 585 545

4.5 Adresa internetové stránky
www.skolacheznovice.eu

4.6 Adresa podatelny
Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace
338 06 Cheznovice 136

Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

4.7 Elektronická adresa podatelny


5. Bankovní spojení
  • škola: 237476170/0300
  • rodiče: 6001566329/0800
  • FKSP: 237476760/0300

6. IČ

69983411


7. DIČ

CZ69983411 (škola není plátcem DPH)


8. Dokumenty

Hlavní dokumenty

Rozpočet


9. Žádosti o informace

Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. lze podat následujícími způsoby:

Osobní podání (ústně či písemně) – osobně, během úředních hodin, v místě sídla organizace:
Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace338 06 Cheznovice 136:

Písemné podání poštou – na adresu sídla organizace:
Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace
338 06 Cheznovice 136

Elektronické podání:


10. Příjem podání a podnětů

Vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí ředitel / ředitelka školy, v případě nepřítomnosti přijímá žádosti o poskytnutí informací zástupce ředitele / ředitelky, tazatel obdrží odpověď / vyjádření k žádosti do 15 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti dle zákona č106/1999 Sb. v platném znění, na ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.


11. Předpisy

11.1 Nejdůležitější používané předpisy

11.2 Vydané právní předpisy
Vydané právní předpisy


12. Úhrady za poskytování informací

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací
Nebyly stanoveny žádné sazby za poskytnutí informací.


13. Licenční smlouvy

13.1 Vzory licenčních smluv

V současné době nejsou Základní škole a Mateřské škole Cheznovice, okres Rokycany, poskytnuty žádné vzory licenčních smluv.

13.2 Výhradní licence
V současné době nejsou Základní škole a Mateřské škole Cheznovice, okres Rokycany, poskytnuty žádné výhradní licence pode §14a odst.4 zákona č. 106/1999Sb.


14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zprávy.