ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

AKTUÁLNĚ

↑ ŠKOLNÍ ROK 2023–2024

↓ ŠKOLNÍ ROK 2022–2023

OZNÁMENÍ o konání zvláštního zápisu do základního vzdělávání ve školním roce 2022/2023 podle $ 2 zákona č. 67/2022 sb. (Lex Ukrajina školství)

↑ ŠKOLNÍ ROK 2022–2023

↓ ŠKOLNÍ ROK 2021–2022

↑ ŠKOLNÍ ROK 2021–2022

↓ ŠKOLNÍ ROK 2020–2021

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 27. ÚNORA 2021

Mikulášská nadílka

V pondělí 7. 12. 2020 proběhla v naší škole a školce „ MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA“. Kvůli přísným hygienickým nařízením si s rolí Mikuláše a anděla musely poradit paní učitelky. Nechtěly totiž, aby děti přišly o tuto tradici. Nadílka byla zakoupena z finančních prostředků od sponzorů z řad rodičů, za což velmi děkujeme.

Postup při žádosti o ošetřovné z důvodu uzavření škol od 14. 10. 2020

Doporučený postup OSPDL ČLS JEP k managementu u akutních onemocnění v průběhu pandemie COVID19 – určeno pro školy a školská zařízení a zákonné zástupce dítěte (rodiče)

Od 1. 9. 2020 změna provozu MŠ a ŠD od 6.15 – 16.00 hodin.

↑ ŠKOLNÍ ROK 2020–2021

↓ ŠKOLNÍ ROK 2019–2020

Vážení rodiče, děkujeme Vám za vstřícnost, trpělivost a spolupráci v době koronavirové karantény.
Velmi si toho vážíme a jsme rádi, že jste nás v této situaci nenechali samotné.

Zaměstnanci ZŠ a MŠ

MŠ bude uzavřena od 1. 7. 2020 do 16. 8. 2020.
Provoz MŠ bude zahájen v pondělí 17. 8. 2020.

Po dohodě se zřizovatelem se školné neplatí za měsíce: duben, květen, červen, červenec.
Školné za měsíc srpen 200 Kč (týká se i dětí, které v srpnu nenastoupí) je nutné uhradit do konce srpna.

Čestné prohlášení podepíší rodiče ve škole v pátek 22. 5. 2020 nebo v pondělí 25. 5. 2020 ráno před nástupem dítěte do MŠ a ZŠ.

PROVOZ MŠ a ZŠ V OBDOBÍ OD 25. 5. 2020 DO 30. 6. 2020

RODIČE DĚTÍ Z MŠ A ZŠ SI MOHOU VYZVEDNOUT OŠETŘOVNÉ V ŘEDITELNĚ ŠKOLY VE DNECH PONDĚLÍ, STŘEDA, PÁTEK OD 9.00–12.00 HODIN NEBO PO TELEFONICKÉ DOMLUVĚ (723 585 545).

↑ ŠKOLNÍ ROK 2019–2020

↓ ŠKOLNÍ ROK 2018–2019

↑ ŠKOLNÍ ROK 2018–2019

↓ ŠKOLNÍ ROK 2017–2018

█  V pondělí 28. 5. 2018 proběhla v ZŠ a MŠ beseda s policisty o bezpečném chování dětí za běžných situací. Děti i pedagogové si vyzkoušeli policejní výstroj a prohlédli si vybavení policejního vozu. (viz fotogalerie)

█  Zápis dětí do MŠ v Cheznovicích proběhne v pátek 11. 5. 2018 od 12.00 do 17.00 hodin.

█  V pondělí 30. 4. 2018 od 16.00 hodin za LD plánujeme „Slet čarodějnic a čarodějníků“.

█  V pondělí 30. 4. 2018 a v pondělí 7. 5. 2018 vyhlašuji ředitelské volno. V tyto dny budou ZŠ a MŠ uzavřeny. Bohuslava Šlapáková

█  Ve čtvrtek 19. 4. 2018 od 16.00 hodin se konají třídní schůzky v ZŠ.

█  Zápis dětí do 1. ročníku ZŠ v Cheznovicích proběhne ve středu 11. 4. 2018 od 14.00 do 16.30 hodin a ve čtvrtek 12. 4. 2018 od 14.00 do 16.00 hodin.

█  Ve čtvrtek 22. 3. 2018 pořádá ZŠ a MŠ Kařez „Karneval malotřídek“. Karnevalu se zúčastní naše ZŠ.

█  17. 3. 2018 od 14 hodin v sále LD pořádá naše škola „Jarní tvořivé dílničky“.

█  Z důvodu vysoké nemocnosti dětí i pedagogů bude v době jarních prázdnin (12. 3. – 16. 3. 2018) MŠ uzavřena.

█  Jarní prázdniny budou od 12. 3. do 16. 3. 2018. Nástup do školy – v pondělí 19. 3. 2018.

█  V úterý 6. 2. 2018 začíná výuka plavání v plaveckém bazénu v Hořovicích.

█  V pátek 2. 2. 2018 jsou pololetní prázdniny pro žáky ZŠ. Mateřská škola bude 2. 2. 2018 v provozu.

█  Ve středu 31. 1. 2018 čtvrtou vyučovací hodinu bude žákům ZŠ rozdán výpis z vysvědčení za 1. pololetí školního roku 2017/2018.

█  Ve čtvrtek 21. prosince 2017 zazpívají děti z MŠ a ZŠ koledy u vánočního stromu před OÚ.

█  V úterý 19. prosince 2017 od 17.00 hodin se koná v sále LD besídka mateřské a základní školy.

█  V pondělí 18. prosince 2017 pojedou žáci ze základní školy do Divadla kouzel Pavla Kožíška v Líbeznicích u Prahy na představení „Kouzelné Vánoce“.
Vybíráme 80 Kč na vstupenku. Odjezd v 8.00 hodin od školy, návrat okolo 13. hodiny.

█  V úterý 5. prosince 2017 dopoledne navštíví naši MŠ a ZŠ Mikuláš, čert a anděl. Určitě přinesou našim dětem drobný dáreček.

█  30. října 2017 pojedeme do ZUŠ v Rokycanech na představení KREJČÍK HONZA: CO SE VLEČE – NEUTEČE.
Vybíráme 50 Kč na vstupenku a 50 Kč na autobus (celkem 100 Kč).

█  21. října 2017 pořádá Zvířátkov Olešná „Staročeské odpoledne“ od 14.00 hodin. Děti z naší ZŠ a MŠ vystoupí s krátkým pásmem.

█  V měsíci říjnu vybíráme poplatek za školní družinu – I. pololetí.

█  Od pondělí 2. 10. začínají kroužky. Kroužek flétny pro ZŠ a MŠ, keramika pro ZŠ a MŠ, pohybové hry pouze pro žáky ZŠ.

█  V pátek 6. 10. 2017 přijede do školy divadelní soubor „Řimbaba“. Představení se zúčastní děti z MŠ i ze ZŠ. Vybíráme 50 Kč.

█  V pátek 29. 9. 2017 jede ZŠ a MŠ do kina na pohádku „Velká oříšková loupež“. Odjezd v 8.00 hodin, návrat na oběd.
S sebou: svačinku, pití, kapesné na zakoupení občerstvení v bufetu. Pátá vyučovací hodina odpadá. Svačiny ve škole budou odhlášeny.
Vybíráme 150 Kč.

█  V září 2017 jsme pro vás připravili nové webové stránky naší školy.

↑ ŠKOLNÍ ROK 2017–2018