ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

Školní družina


Školní družina má jedno oddělení s kapacitou 30 žáků. Je přímo řízena vedením ZŠ. Dokumentem pro výchovně-vzdělávací práci je Školní vzdělávací program pro ZŠ. Běžný provoz školní družiny zajišťuje jedna vychovatelka.


Přihláška do zájmového vzdělávání – školní družiny

Přihlášku do zájmového vzdělávání – školní družiny je možné vyzvednout u ředitelky školy nebo stáhnout ZDE.


Pravidla chování ve školní družině (vypracovaná společně s dětmi):

  • Všichni jsme kamarádi a pomáháme si
  • Navzájem se respektujeme
  • Chováme se tak, abychom druhým neubližovali
  • Neběháme, chodíme pomalu a neděláme hluk
  • Vše si po sobě uklízíme, udržujeme pořádek
  • Zdravíme všechny dospělé

Školné pro školní rok 2023/2024

120 Kč/měsíc

Úplatu vybíráme za celé pololetí (600 Kč/za pololetí) hotově v ředitelně školy.


Provoz školní družiny

PO–PÁ:
dopoledne   06.15 – 07.45 hodin
odpoledne   12.00 – 16.00 hodin


Pedagogičtí pracovníci ŠD

Vychovatelka školní družiny: Blanka Fischerová