ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

Školní jídelna


Školní kuchyně vaří obědy a připravuje svačiny pro děti MŠ a ZŠ.
Platby za obědy a svačiny je NEZBYTNÉ zasílat na účet školy (6001566329/0800) nejpozději do 20. dne v měsíci.
V případě nemoci dítěte je možné si vyzvednout oběd v době od 11.00 do 11.30 hodin a to pouze první den nemoci. Další dny nemoci dítěte se obědy, podle zákona č. 561/2004 Sb., § 119, nevydávají.
Upozorňujeme, že je nutné odhlašovat obědy a svačiny nejpozději do 08.00 hodin daného dne. Při hromadných akcích pořádaných školou budou děti z obědů a svačin automaticky odhlašovány. Není nutné odhlašovat jednotlivě.


Přihláška ke stravování

Přihlášku ke stravování je možné vyzvednout u vedoucí ŠJ nebo stáhnout ZDE.


Cena stravného

Školní jídelna při ZŠ a MŠ Cheznovice

Kalkulace jídel ve školním stravování od 1. 9. 2023 ve školní jídelně

Finanční normativ      
Kategorie strávníků přesnídávka oběd svačina
Děti MŠ 10,00 Kč 20,00 Kč 10,00 Kč
Žáci 7–10 let 11,00 Kč 22,00 Kč 11,00 Kč
Žáci 11–15 let 11,00 Kč 25,00 Kč 11,00 Kč

Cena stravného

Školní jídelna při ZŠ a MŠ Cheznovice

Kalkulace jídel ve školním stravování od 1. 9. 2023 ve školní jídelně

Finanční normativ
Kategorie strávníků
Děti MŠ
přesnídávka 10,00 Kč
oběd 20,00 Kč
svačina 10,00 Kč
Žáci 7–10 let
přesnídávka 11,00 Kč
oběd 22,00 Kč
svačina 11,00 Kč
Žáci 11–15 let
přesnídávka 11,00 Kč
oběd 25,00 Kč
svačina 11,00 Kč

Seznam alergenů


Zaměstnanci

Vedoucí školní jídelny: Dana Moulisová
Kuchařka: Hana Andělová
Pomocná síla ve ŠK: Jaroslava Humlová