ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Školní jídelna


Školní kuchyně vaří obědy a připravuje svačiny pro děti MŠ a ZŠ.
Platby za obědy a svačiny je NEZBYTNÉ provádět v hotovosti nejpozději do 25. dne následujícího měsíce.
V případě nemoci dítěte je možné si vyzvednout oběd v době od 11.00 do 11.30 hodin a to pouze první den nemoci. Další dny nemoci dítěte se obědy, podle zákona č. 561/2004 Sb., § 119, nevydávají.
Upozorňujeme, že je nutné odhlašovat obědy a svačiny nejpozději do 08.00 hodin daného dne. Při hromadných akcích pořádaných školou budou děti z obědů a svačin automaticky odhlašovány. Není nutné odhlašovat jednotlivě.


Přihláška ke stravování

Přihlášku ke stravování je možné vyzvednout u vedoucí ŠJ nebo stáhnout ZDE.


Cena stravného

Školní jídelna při ZŠ a MŠ Cheznovice

Kalkulace jídel ve školním stravování od 1. 9. 2020 ve školní jídelně

Finanční normativ      
Kategorie strávníků přesnídávka oběd svačina
Děti MŠ 8,00 Kč 16,00 Kč 8,00 Kč
Žáci 7–10 let 9,00 Kč 18,00 Kč 9,00 Kč
Žáci 11–15 let 9,00 Kč 20,00 Kč 9,00 Kč

Cena stravného

Školní jídelna při ZŠ a MŠ Cheznovice

Kalkulace jídel ve školním stravování od 1. 9. 2020 ve školní jídelně

Finanční normativ
Kategorie strávníků
Děti MŠ
přesnídávka 8,00 Kč
oběd16,00 Kč
svačina 8,00 Kč
Žáci 7–10 let
přesnídávka 9,00 Kč
oběd 18,00 Kč
svačina 9,00 Kč
Žáci 11–15 let
přesnídávka 9,00 Kč
oběd 20,00 Kč
svačina 9,00 Kč

Seznam alergenů


Zaměstnanci

Vedoucí školní jídelny: Dana Moulisová
Kuchařka: Hana Andělová
Pomocná síla ve ŠK: Markéta Krejčíková