ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

Zájmové kroužky


 

Keramický kroužek – pro začátečníky i pokročilé

Pravidelný termín úterý od 15.45 do 17.00 hod.
Kroužek je organizovaný tak, že se při práci částečně potkávají starší i mladší děti. Vytváří se tak přirozený prostor pro kooperaci obou věkových skupin. Během kroužku se děti naučí základy práce s keramickou hlínou, glazováním a osvojí si některé nové výtvarné techniky a rukodělné práce. Děti mohou potěšit rodiče vlastnoručně vyrobenými výrobky a současně si rozvíjí fantazii, trpělivost, jemnou motoriku a další klíčové dovednosti.
Vedoucí kroužku: Eva Kroupová

Pohybové hry

Pravidelný termín pondělí od 13.00 do 14.00 hod.
Kroužek je zaměřen na poznávání sportu a jeho zásad. Během kroužku děti závodí v týmech, hrají míčové a pohybové hry.
Vedoucí kroužku: Mgr. Hana Nosková

Taneční kroužek

Pravidelný termín čtvrtek od 14.30 do 15.30 hod.
Kroužek je určen pro začátečníky a mírně pokročilé. Důležitý je pozitivní přístup k hudbě a pohybu.
Vedoucí kroužku: Bc. Hana Pražská