Základní
a Mateřská škola

Cheznovice

338 06 Cheznovice 136


ZŠ: +420 371 121 271
MŠ: +420 371 120 852


zs.cheznovice@seznam.cz


www.skolacheznovice.eu

ŠKOLNÍ ROK 2018/2019
Základní škola v Cheznovicích je školou malotřídní se dvěma kmenovými třídami.
Mateřská škola v Cheznovicích je dvoutřídní mateřskou školou s kapacitou 36 dětí. Vzdělávají se zde děti ve věku 2,5 až 7 let z obce Cheznovice a blízkého okolí.
Školní družina má jedno oddělení s kapacitou 30 žáků.
Školní kuchyně vaří obědy a připravuje svačiny pro děti MŠ a ZŠ.
Kroužky jsou organizovány tak, že se při práci částečně potkávají starší i mladší děti, jsou určeny pro úplné začátečníky, mírně pokročilé i pokročilé.

Naše škola je zapojena do projektu
Šablony pro MŠ a ZŠ Cheznovice
REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU:
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004683
spolufinancovaného Evropskou unií.

Na základě NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2016/679 jmenuje ředitelka ZŠ a MŠ Cheznovice Mgr. Bohuslava Šlapáková pana Ing. Milana Krabce pověřencem pro ochranu osobních údajů.
e-mail: milan.krabec@seznam.cz

Základní
a Mateřská škola

Cheznovice

338 06 Cheznovice 136


ZŠ: +420 371 121 271
MŠ: +420 371 120 852


zs.cheznovice@seznam.cz


www.skolacheznovice.eu

Základní škola v Cheznovicích je školou malotřídní se dvěma kmenovými třídami.
Mateřská škola v Cheznovicích je dvoutřídní mateřskou školou s kapacitou 36 dětí. Vzdělávají se zde děti ve věku 2,5 až 7 let z obce Cheznovice a blízkého okolí.
Školní družina má jedno oddělení s kapacitou 30 žáků.
Školní kuchyně vaří obědy a připravuje svačiny pro děti MŠ a ZŠ.
Kroužky jsou organizovány tak, že se při práci částečně potkávají starší i mladší děti, jsou určeny pro úplné začátečníky, mírně pokročilé i pokročilé.

Naše škola je zapojena do projektu Šablony pro MŠ a ZŠ Cheznovice
REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004683 spolufinancovaného Evropskou unií.


Na základě NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2016/679 jmenuje ředitelka ZŠ a MŠ Cheznovice Mgr. Bohuslava Šlapáková pana Ing. Milana Krabce pověřencem pro ochranu osobních údajů.
e-mail: milan.krabec@seznam.cz

Základní a Mateřská škola

Cheznovice

338 06 Cheznovice 136


ZŠ: +420 371 121 271
MŠ: +420 371 120 852


zs.cheznovice@seznam.cz


www.skolacheznovice.eu

Základní škola v Cheznovicích je školou malotřídní se dvěma kmenovými třídami.
Mateřská škola v Cheznovicích je dvoutřídní mateřskou školou s kapacitou 36 dětí. Vzdělávají se zde děti ve věku 2,5 až 7 let z obce Cheznovice a blízkého okolí.
Školní družina má jedno oddělení s kapacitou 30 žáků.
Školní kuchyně vaří obědy a připravuje svačiny pro děti MŠ a ZŠ.
Kroužky jsou organizovány tak, že se při práci částečně potkávají starší i mladší děti, jsou určeny pro úplné začátečníky, mírně pokročilé i pokročilé.

Naše škola je zapojena do projektu
Šablony pro MŠ a ZŠ Cheznovice
REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU:
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004683
spolufinancovaného Evropskou unií.

Na základě NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2016/679 jmenuje ředitelka ZŠ a MŠ Cheznovice Mgr. Bohuslava Šlapáková pana Ing. Milana Krabce pověřencem pro ochranu osobních údajů.
e-mail: milan.krabec@seznam.cz