Základní
a Mateřská škola
Cheznovice

338 06 Cheznovice 136


ZŠ: +420 371 751 274
MŠ: +420 724 025 424


zs.cheznovice@seznam.cz


www.skolacheznovice.eu

ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

Základní škola v Cheznovicích je školou malotřídní se dvěma kmenovými třídami.

Mateřská škola v Cheznovicích je dvoutřídní mateřskou školou s kapacitou 36 dětí. Vzdělávají se zde děti ve věku 2,5 až 7 let z obce Cheznovice a blízkého okolí.

Školní družina má jedno oddělení s kapacitou 30 žáků.

Školní kuchyně vaří obědy a připravuje svačiny pro děti MŠ a ZŠ.

Kroužky jsou organizovány tak, že se při práci částečně potkávají starší i mladší děti, jsou určeny pro úplné začátečníky, mírně pokročilé i pokročilé.

Na základě NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2016/679 jmenuje ředitelka ZŠ a MŠ Cheznovice Mgr. Bohuslava Šlapáková pana Ing. Milana Krabce pověřencem pro ochranu osobních údajů.
e-mail: milan.krabec@seznam.cz

Naše škola je zapojena do projektu Šablony pro ZŠ a MŠ Cheznovice II
REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011915 spolufinancovaného Evropskou unií.
Naše škola je zapojena do projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Rokycany II spolufinancovaného Evropskou unií.

Vážení rodiče a přátelé školy,
informujeme Vás o vzniku klíčových dokumentů pro území SO ORP Rokycany v oblasti školství a vzdělávání, které byly zpracovány městem Rokycany v rámci projektu: Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Rokycany II., CZ.02.03.68/0.0/0.0/17_047/0010609, OP VVV. Tyto dokumenty definují priority, strategické cíle a související opatření pro následující období do roku 2025, které povedou ke zvýšení kvality poskytovaného vzdělávání v našich školách.
Dokumenty jsou uveřejněny na tomto odkaze: MAP Rokycany | Místní Akční Plán v ORP Rokycany (mapplzensko.cz)
Na odkaze také naleznete možnost tyto dokumenty připomínkovat, a to v termínu do 12. 08. 2022.
Předem velice děkujeme za Váš zájem o problematiku!

tým projektu MAP

Zapojení naší školy do projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Rokycany III:

Aktualizace klíčových dokumentů pro území SO ORP Rokycany v oblasti školství a vzdělávání

Základní a Mateřská škola

Cheznovice

338 06 Cheznovice 136


ZŠ: +420 371 121 271
MŠ: +420 724 025 424


zs.cheznovice@seznam.cz


www.skolacheznovice.eu

Základní škola v Cheznovicích je školou malotřídní se dvěma kmenovými třídami.

Mateřská škola v Cheznovicích je dvoutřídní mateřskou školou s kapacitou 36 dětí. Vzdělávají se zde děti ve věku 2,5 až 7 let z obce Cheznovice a blízkého okolí.

Školní družina má jedno oddělení s kapacitou 30 žáků.

Školní kuchyně vaří obědy a připravuje svačiny pro děti MŠ a ZŠ.

Kroužky jsou organizovány tak, že se při práci částečně potkávají starší i mladší děti, jsou určeny pro úplné začátečníky, mírně pokročilé i pokročilé.

Naše škola je zapojena do projektu Šablony pro ZŠ a MŠ Cheznovice II REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011915 spolufinancovaného Evropskou unií.
Naše škola je zapojena do projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Rokycany II spolufinancovaného Evropskou unií.

Na základě NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2016/679 jmenuje ředitelka ZŠ a MŠ Cheznovice Mgr. Bohuslava Šlapáková pana Ing. Milana Krabce pověřencem pro ochranu osobních údajů.
e-mail: milan.krabec@seznam.cz