ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

Základní škola


Základní škola v Cheznovicích je školou malotřídní se třemi kmenovými třídami. Konkrétní ročníky v jednotlivých třídách se určují vždy pro jeden školní rok před začátkem školního roku. Pedagogové volí vždy takovou skladbu školní třídy, aby bylo možné přihlédnout k potřebám všech žáků.
Obě školní třídy jsou moderně vybavené. Každá učebna žákům poskytuje alespoň minimální prostor pro nezbytné uvolnění a relaxaci.
Dvoutřídní uspořádání základní školy je v některých směrech, zejména pro pedagogy, náročnější. Nespornou výhodou pro žáky je, že se přirozeným způsobem naučí kooperovat, tolerovat druhé, vzájemně si pomáhat a rozvinou si schopnost samostatně a kreativně pracovat. Pedagogům toto uspořádání umožňuje navázat se žáky bližší kontakt, citlivě je podpořit nejen v roli žáka. Získávají větší prostor pro zachycení případných potíží. Individuální a přátelský přístup ke každému žákovi je u nás samozřejmostí.
V oblasti školního poradenství spolupracujeme s PPP Rokycany, SPC Plzeň, Logopedickou poradnou v Rokycanech, Hořovicích a v Žebráku.


Hlavní cíle a zásady výchovně-vzdělávací práce se žáky:

  • Vytvořit bezpečné, přátelské a podnětné prostředí pro harmonický rozvoj osobnosti dětí
  • Zajistit všestranný rozvoj osobnosti každého dítěte, s přihlédnutím k individuálním potřebám
  • Utvářet a posilovat kladné vztahy mezi dětmi, rodiči a školou
  • Pracovat maximálně profesionálně, s využitím nejnovějších poznatků a metod
  • Rozvíjet komunikační a sociální dovednosti
  • Rozvíjet schopnosti kooperace a tolerance
  • Rozvíjet fantazii, kreativitu a přirozenou zvídavost dětí
  • Maximálně propojovat teoretické poznatky s reálnou zkušeností

Školní vzdělávací program

„Škola plná pohody“

Vážení rodiče, v současné době je tvořena nová aktualizace ŠVP, pokud máte zájem o obsah vzdělávacího programu, je možné jej shlédnout v ředitelně základní školy.

 

Přehled zařazení ročníků do tříd pro školní rok 2023/2024 

Ing. Andrea Konečná

Třída Ročníky Třídní učitel Vyučující v daných ročnících Školní asistent
I. 1. ročník
2. ročník
Mgr. Bohuslava Šlapáková

Mgr. Bohuslava Šlapáková
Mgr. Ema Vysoká
Ing. Andrea Konečná

Alena Humlová

II. 4. ročník
5. ročník
Mgr. Ema Vysoká

Mgr. Ema Vysoká
Ing. Andrea Konečná
Mgr. Bohuslava Šlapáková
Mgr. Jan Musílek

Alena Humlová
III. 3. ročník Ing. Andrea Konečná

Ing. Andrea Konečná
Mgr. Ema Vysoká
Mgr. Bohuslava Šlapáková

Alena Humlová


Přehled zařazení ročníků do tříd pro školní rok 2023/2024  

Třída I.
1. ročník, 2. ročník
Třídní učitel
Mgr. Bohuslava Šlapáková
Vyučující v daných ročnících
Mgr. Bohuslava Šlapáková, Mgr. Ema Vysoká, Ing. Andrea Konečná
Školní asistent
Alena Humlová
Třída II.
4. ročník, 5. ročník
Třídní učitel
Mgr. Ema Vysoká
Vyučující v daných ročnících
Mgr. Ema Vysoká, Ing. Andrea Konečná, Mgr. Jan Musílek
Školní asistent
Alena Humlová
Třída III.
3. ročník
Třídní učitel
Ing. Andrea Konečná
Vyučující v daném ročníku
Ing. Andrea Konečná, Mgr. Ema Vysoká, Mgr. Bohuslava Šlapáková
Školní asistent
Alena Humlová

Přehled počtu žáků pro školní rok 2023/2024

Ročník Počet žáků Poznámka
1. ročník 6 žáků 5 dívek, 1 chlapec
2. ročník 4 žáci 2 dívky, 2 chlapci
3. ročník 9 žáků 4 dívky, 5 chlapců
4. ročník 7 žáků 3 dívky, 4 chlapci
5. ročník 6 žáků 5 dívek, 1 chlapec