ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Základní škola


Základní škola v Cheznovicích je školou malotřídní se dvěma kmenovými třídami. Konkrétní ročníky v jednotlivých třídách se určují vždy pro jeden školní rok před začátkem školního roku. Pedagogové volí vždy takovou skladbu školní třídy, aby bylo možné přihlédnout k potřebám všech žáků.
Obě školní třídy jsou moderně vybavené. Každá učebna žákům poskytuje alespoň minimální prostor pro nezbytné uvolnění a relaxaci.
Dvoutřídní uspořádání základní školy je v některých směrech, zejména pro pedagogy, náročnější. Nespornou výhodou pro žáky je, že se přirozeným způsobem naučí kooperovat, tolerovat druhé, vzájemně si pomáhat a rozvinou si schopnost samostatně a kreativně pracovat. Pedagogům toto uspořádání umožňuje navázat se žáky bližší kontakt, citlivě je podpořit nejen v roli žáka. Získávají větší prostor pro zachycení případných potíží. Individuální a přátelský přístup ke každému žákovi je u nás samozřejmostí.
V oblasti školního poradenství spolupracujeme s PPP Rokycany, SPC Plzeň, Logopedickou poradnou v Rokycanech, Hořovicích a v Žebráku.


Hlavní cíle a zásady výchovně-vzdělávací práce se žáky:

  • Vytvořit bezpečné, přátelské a podnětné prostředí pro harmonický rozvoj osobnosti dětí
  • Zajistit všestranný rozvoj osobnosti každého dítěte, s přihlédnutím k individuálním potřebám
  • Utvářet a posilovat kladné vztahy mezi dětmi, rodiči a školou
  • Pracovat maximálně profesionálně, s využitím nejnovějších poznatků a metod
  • Rozvíjet komunikační a sociální dovednosti
  • Rozvíjet schopnosti kooperace a tolerance
  • Rozvíjet fantazii, kreativitu a přirozenou zvídavost dětí
  • Maximálně propojovat teoretické poznatky s reálnou zkušeností

Školní vzdělávací program

„Škola plná pohody“

Vážení rodiče, v současné době je tvořena nová aktualizace ŠVP, pokud máte zájem o obsah vzdělávacího programu, je možné jej shlédnout v ředitelně základní školy.

 

Přehled zařazení ročníků do tříd pro školní rok 2020/2021 

Třída Ročníky Třídní učitel Vyučující v daných ročnících Asistent pedagoga
I. 1. ročník
2. ročník
5. ročník
Mgr. Gita Pálková Mgr. Bohuslava Šlapáková
Mgr. Ema Vysoká
Mgr. Jan Musílek
II. 3. ročník
4. ročník
Mgr. Ema Vysoká Mgr. Gita Pálková
Mgr. Jan Musílek

Bc. Tereza Mračková
Alena Humlová


 Přehled zařazení ročníků do tříd pro školní rok 2020/2021 

Třída I.
1. ročník, 2. ročník, 5. ročník
Třídní učitel
Mgr. Gita Pálková
Vyučující v daných ročnících
Mgr. Bohuslava Šlapáková, Mgr. Ema Vysoká, Mgr. Jan Musílek
Asistent pedagoga
Třída II.
3. ročník, 4. ročník
Třídní učitel
Mgr. Ema Vysoká
Vyučující v daných ročnících
Mgr. Gita Pálková, Mgr. Jan Musílek
Asistent pedagoga
Bc. Tereza Mračková, Alena Humlová

Přehled počtu žáků pro školní rok 2020/2021

Ročník Počet žáků Poznámka
1. ročník 7 žáků 2 dívky, 5 chlapců
2. ročník 6 žáků 5 dívek, 1 chlapec
3. ročník 6 žáků 3 dívky, 3 chlapci
4. ročník 11 žáků 5 dívek, 6 chlapců
5. ročník 4 žáci 2 dívky, 2 chlapci

 


Přehled počtu žáků pro školní rok 2020/2021

1. ročník
7 žáků – 2 dívky, 5 chlapců
2. ročník
6 žáků – 5 dívek, 1 chlapec
3. ročník
6 žáků – 3 dívky, 3 chlapci
4. ročník
11 žáků – 5 dívek, 6 chlapců
5. ročník
4 žáci – 2 dívky, 2 chlapci