ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

Základní škola


Základní škola v Cheznovicích je školou malotřídní se dvěma kmenovými třídami. Konkrétní ročníky v jednotlivých třídách se určují vždy pro jeden školní rok před začátkem školního roku. Pedagogové volí vždy takovou skladbu školní třídy, aby bylo možné přihlédnout k potřebám všech žáků.
Obě školní třídy jsou moderně vybavené. Každá učebna žákům poskytuje alespoň minimální prostor pro nezbytné uvolnění a relaxaci.
Dvoutřídní uspořádání základní školy je v některých směrech, zejména pro pedagogy, náročnější. Nespornou výhodou pro žáky je, že se přirozeným způsobem naučí kooperovat, tolerovat druhé, vzájemně si pomáhat a rozvinou si schopnost samostatně a kreativně pracovat. Pedagogům toto uspořádání umožňuje navázat se žáky bližší kontakt, citlivě je podpořit nejen v roli žáka. Získávají větší prostor pro zachycení případných potíží. Individuální a přátelský přístup ke každému žákovi je u nás samozřejmostí.
V oblasti školního poradenství spolupracujeme s PPP Rokycany, SPC Plzeň, Logopedickou poradnou v Rokycanech, Hořovicích a v Žebráku.


Hlavní cíle a zásady výchovně-vzdělávací práce se žáky:

  • Vytvořit bezpečné, přátelské a podnětné prostředí pro harmonický rozvoj osobnosti dětí
  • Zajistit všestranný rozvoj osobnosti každého dítěte, s přihlédnutím k individuálním potřebám
  • Utvářet a posilovat kladné vztahy mezi dětmi, rodiči a školou
  • Pracovat maximálně profesionálně, s využitím nejnovějších poznatků a metod
  • Rozvíjet komunikační a sociální dovednosti
  • Rozvíjet schopnosti kooperace a tolerance
  • Rozvíjet fantazii, kreativitu a přirozenou zvídavost dětí
  • Maximálně propojovat teoretické poznatky s reálnou zkušeností

Školní vzdělávací program

„Škola plná pohody“

Vážení rodiče, v současné době je tvořena nová aktualizace ŠVP, pokud máte zájem o obsah vzdělávacího programu, je možné jej shlédnout v ředitelně základní školy.

 


Přehled zařazení ročníků do tříd pro školní rok 2018/2019 

Třída Ročníky Třídní učitel Vyučující v daných ročnících Asistent pedagoga
I. 1. ročník
2. ročník
Mgr. Bohuslava Šlapáková Mgr. Ema Vysoká
Mgr. Hana Nosková
Martina Sklenářová
II. 3. ročník
4. ročník
5. ročník
Mgr. Ema Vysoká Mgr. Hana Nosková
Mgr. Jan Musílek

 Přehled zařazení ročníků do tříd pro školní rok 2017/2018 

Třída I.
1. ročník, 2. ročník
Třídní učitel
Mgr. Bohuslava Šlapáková
Vyučující v daných ročnících
Mgr. Ema Vysoká, Mgr. Hana Nosková
Asistent pedagoga
Martina Sklenářová
Třída II.
3. ročník, 4. ročník, 5. ročník
Třídní učitel
Mgr. Ema Vysoká
Vyučující v daných ročnících
Mgr. Hana Nosková, Mgr. Jan Musílek

Přehled počtu žáků pro školní rok 2018/2019

Ročník Počet žáků Poznámka
1. ročník 7 žáků 3 dívky, 4 chlapci
2. ročník 10 žáků 4 dívky, 6 chlapců
3. ročník 6 žáků 4 dívky, 2 chlapci
4. ročník 6 žáků 3 dívky, 3 chlapci
5. ročník 4 žáci 2 dívky, 2 chlapci

 


Přehled počtu žáků pro školní rok 2017/2018

1. ročník
7 žáků – 3 dívky, 4 chlapci
2. ročník
10 žáků – 4 dívky, 6 chlapců
3. ročník
6 žáků – 4 dívky, 2 chlapci
4. ročník
6 žáků – 3 dívky, 3 chlapci
5. ročník
4 žáci – 2 dívky, 2 chlapci