ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

Základní škola


Základní škola v Cheznovicích je školou malotřídní se dvěma kmenovými třídami. Konkrétní ročníky v jednotlivých třídách se určují vždy pro jeden školní rok před začátkem školního roku. Pedagogové volí vždy takovou skladbu školní třídy, aby bylo možné přihlédnout k potřebám všech žáků.
Obě školní třídy jsou moderně vybavené. Každá učebna žákům poskytuje alespoň minimální prostor pro nezbytné uvolnění a relaxaci.
Dvoutřídní uspořádání základní školy je v některých směrech, zejména pro pedagogy, náročnější. Nespornou výhodou pro žáky je, že se přirozeným způsobem naučí kooperovat, tolerovat druhé, vzájemně si pomáhat a rozvinou si schopnost samostatně a kreativně pracovat. Pedagogům toto uspořádání umožňuje navázat se žáky bližší kontakt, citlivě je podpořit nejen v roli žáka. Získávají větší prostor pro zachycení případných potíží. Individuální a přátelský přístup ke každému žákovi je u nás samozřejmostí.
V oblasti školního poradenství spolupracujeme s PPP Rokycany, SPC Plzeň, Logopedickou poradnou v Rokycanech, Hořovicích a v Žebráku.


Hlavní cíle a zásady výchovně-vzdělávací práce se žáky:

  • Vytvořit bezpečné, přátelské a podnětné prostředí pro harmonický rozvoj osobnosti dětí
  • Zajistit všestranný rozvoj osobnosti každého dítěte, s přihlédnutím k individuálním potřebám
  • Utvářet a posilovat kladné vztahy mezi dětmi, rodiči a školou
  • Pracovat maximálně profesionálně, s využitím nejnovějších poznatků a metod
  • Rozvíjet komunikační a sociální dovednosti
  • Rozvíjet schopnosti kooperace a tolerance
  • Rozvíjet fantazii, kreativitu a přirozenou zvídavost dětí
  • Maximálně propojovat teoretické poznatky s reálnou zkušeností

Školní vzdělávací program

„Škola plná pohody“

Vážení rodiče, v současné době je tvořena nová aktualizace ŠVP, pokud máte zájem o obsah vzdělávacího programu, je možné jej shlédnout v ředitelně základní školy.

 

Přehled zařazení ročníků do tříd pro školní rok 2022/2023 

Třída Ročníky Třídní učitel Vyučující v daných ročnících Asistent pedagoga
I. 1. ročník
5. ročník
Mgr. Bohuslava Šlapáková

Mgr. Bohuslava Šlapáková
Mgr. Ema Vysoká
Mgr. Václav Augustin Koláček
Mgr. Jan Musílek
Ing. Andrea Konečná

II. 2. ročník
4. ročník
Mgr. Ema Vysoká Mgr. Ema Vysoká
Mgr. Bohuslava Šlapáková
Mgr. Václav Augustin Koláček
Ing. Andrea Konečná
Mgr. Jan Musílek
III. 3. ročník Mgr. Václav Augustin Koláček

Mgr. Václav Augustin Koláček
Mgr. Ema Vysoká
Ing. Andrea Konečná

Alena Humlová


Přehled zařazení ročníků do tříd pro školní rok 2022/2023  

Třída I.
1. ročník, 5. ročník
Třídní učitel
Mgr. Bohuslava Šlapáková
Vyučující v daných ročnících
Mgr. Bohuslava Šlapáková, Mgr. Ema Vysoká, Mgr. Václav Augustin Koláček, Mgr. Jan Musílek, Ing. Andrea Konečná
Asistent pedagoga
Třída II.
2. ročník, 4. ročník
Třídní učitel
Mgr. Ema Vysoká
Vyučující v daných ročnících
Mgr. Ema Vysoká, Mgr. Bohuslava Šlapáková, Mgr. Václav Augustin Koláček, Ing. Andrea Konečná, Mgr. Jan Musílek
Asistent pedagoga
Třída III.
3. ročník
Třídní učitel
Mgr. Václav Augustin Koláček
Vyučující v daném ročníku
Mgr. Václav Augustin Koláček, Mgr. Ema Vysoká, Ing. Andrea Konečná
Asistent pedagoga
Alena Humlová

Přehled počtu žáků pro školní rok 2022/2023

Ročník Počet žáků Poznámka
1. ročník 4 žáci 2 dívky, 2 chlapci
2. ročník 9 žáků 4 dívky, 5 chlapců
3. ročník 8 žáků 3 dívky, 5 chlapců
4. ročník 7 žáků 6 dívky, 1 chlapec
5. ročník 6 žáků 3 dívky, 3 chlapci